Produkty grafenowe najwyższej jakości

Advanced Graphene Products ma zaszczyt ogłosić możliwość produkowania płatków grafenowych o niepowtarzalnej jakości, w rozsądnej cenie.

Wprowadzamy na rynek całkowicie nowy produkt grafenowy – High Strength Metallurgical Graphene TM HSMG TM powstaje przy użyciu nowej, wydajnej i opatentowanej metodzie – wzroście na ciekłym podłożu.

Główne zalety:

Szeroki wybór rozmiarów
Nadzwyczajna jakość
Niemal idealne pokrycie grafenem (min. 95%)
Rozsądny koszt produkcji

Cechy:

Pojedyncze i wielowarstwowe płyty o wielkości do 300cm2
Możliwość łatwego, wielokrotnego transferu na różne substraty
Stabilność bez substratu
Ujemny temperaturowy współczynnik przewodności elektrycznej
Zachowanie właściwości pod wpływem obciążeń termicznych

Powyższe cechy zostały potwierdzone – mamy na to dowody.

Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat HSMG TM Logo HSMG

Nasi partnerzy:

Politechnika Łódzka
Centrum transferu technologi Politechniki Łódzkiej
Instytut inżynieri materiałowej - Politechnika Łódzka

The products of the highest quality graphene

Advenced Graphene Products is proud to announce that it is possible to manufacture graphene sheets of supreme quality and for a reasonable proce. We are introducing an entirely new graphene product - Hight Strength Metallurgical Graphene TM

HSMG TM is produced with a new, effective, patented method to manufacture graphene from liquid metal.

Main advantages:

Large variety of sizes
Supreme quality
Near perfect graphene coverage (min. 95%)
Reasonable production cost

Qualities:

Single and multilayer sheets up to 300 cm2
Easily transferable, multiple times, onto various substrates
Selfexisting without any substrate
Stable negative thermal coefficient of electroconductivity
Stable mechanical and physical properties under thermal fatigue conditions

And the most important thing? We have the evidence to prove it.

Click here if you wish to learn more about HSMG TM Logo HSMG

Our Partners:

Politechnika Łódzka
Centrum transferu technologi Politechniki Łódzkiej
Instytut inżynieri materiałowej - Politechnika Łódzka